Welcome to the jungle: de aansprakelijkheid van internet-intermediairs voor privacyschendingen in Europa

Abstract

In Europa zijn globaal drie regimes van toepassing op de aansprakelijkheid van internetintermediairs voor privacyschendingen begaan door hun gebruikers via hun netwerk. Dit zijn de e-commercerichtlijn, die providers onder bepaalde voorwaarden uitsluit van aansprakelijkheid, de Richtlijn bescherming persoonsgegevens, die providers die actief persoonsgegevens verwerken tal van plichten en verantwoordelijkheden oplegt, en de in het EVRM vervatte vrijheid van meningsuiting, die internetproviders onder voorwaarden bepaalde privileges en vrijheden toekent. Deze stelsels zijn ieder op een eigen gebied van toepassing, maar kennen ook een gedeeltelijke overlap, terwijl ze elk een geheel eigen ration en beschermingsregime kennen. In de praktijk brengt dit rechtsongelijkheid en onzekerheid met zich mee, voornamelijk voor providers die actief betrokken zijn bij de inrichting van online platforms.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {Welcome to the jungle: de aansprakelijkheid van internet-intermediairs voor privacyschendingen in Europa}, author = {van der Sloot, B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1429.pdf}, year = {1030}, date = {2014-10-30}, journal = {SEW - Tijdschrift voor Europees en economisch recht}, number = {10}, abstract = {In Europa zijn globaal drie regimes van toepassing op de aansprakelijkheid van internetintermediairs voor privacyschendingen begaan door hun gebruikers via hun netwerk. Dit zijn de e-commercerichtlijn, die providers onder bepaalde voorwaarden uitsluit van aansprakelijkheid, de Richtlijn bescherming persoonsgegevens, die providers die actief persoonsgegevens verwerken tal van plichten en verantwoordelijkheden oplegt, en de in het EVRM vervatte vrijheid van meningsuiting, die internetproviders onder voorwaarden bepaalde privileges en vrijheden toekent. Deze stelsels zijn ieder op een eigen gebied van toepassing, maar kennen ook een gedeeltelijke overlap, terwijl ze elk een geheel eigen ration en beschermingsregime kennen. In de praktijk brengt dit rechtsongelijkheid en onzekerheid met zich mee, voornamelijk voor providers die actief betrokken zijn bij de inrichting van online platforms.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }