Wetsvoorstel open overheid nadert eindstreep

frontpage, open overheid, Overheidsinformatie, wet openbaarheid van bestuur

Bibtex

Article{vanEechoud2019c, title = {Wetsvoorstel open overheid nadert eindstreep}, author = {van Eechoud, M.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum_2019_1.pdf}, year = {0329}, date = {2019-03-29}, journal = {Mediaforum}, volume = {2019}, number = {1}, pages = {1}, keywords = {frontpage, open overheid, Overheidsinformatie, wet openbaarheid van bestuur}, }