Is het eind van het individu in zicht?: Mensenrechten in het digitale tijdperk

De Groene Amsterdammer.