Achtergrond en huidige betekenis van het verbod van voorafgaand verlof

Abstract

Het verbod van voorafgaand verlof is een belangrijke grondwettelijke norm. Dit artikel onderzoekt eerst de ratio erachter en vervolgens de betekenis ervan voor de traditionele media en voor het internet. Daarbij wordt ook ingegaan op het voorontwerp van wet de ‘Versterking Bestrijding Computercriminaliteit’.

Grondrechten

Bibtex

Article{nokey, title = {Achtergrond en huidige betekenis van het verbod van voorafgaand verlof}, author = {Nieuwenhuis, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Verbod%20Voorafgaand%20Verlof.pdf}, year = {0824}, date = {2011-08-24}, journal = {NJCM-Bulletin}, number = {1}, abstract = {Het verbod van voorafgaand verlof is een belangrijke grondwettelijke norm. Dit artikel onderzoekt eerst de ratio erachter en vervolgens de betekenis ervan voor de traditionele media en voor het internet. Daarbij wordt ook ingegaan op het voorontwerp van wet de ‘Versterking Bestrijding Computercriminaliteit’.}, keywords = {Grondrechten}, }