Annotatie bij Hof van Justitie EU 11 juni 2020 (Brompton Bicycle / Chedech/Get2Get

Abstract

Verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de tribunal de l’entreprise de Liège (ondernemingsrechtbank Luik, België) bij beslissing van 18 december 2018. Intellectuele en industriële eigendom, auteursrecht en naburige rechten. Vouwfiets. Bescherming van werken op grond van het auteursrecht. Voor het bereiken van een technisch resultaat noodzakelijke vorm.

Annotaties, Auteursrecht, frontpage

Bibtex

Article{Hugenholtz2021, title = {Annotatie bij Hof van Justitie EU 11 juni 2020 (Brompton Bicycle / Chedech/Get2Get}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2021_175.pdf}, year = {0604}, date = {2021-06-04}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {22}, abstract = {Verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de tribunal de l’entreprise de Liège (ondernemingsrechtbank Luik, België) bij beslissing van 18 december 2018. Intellectuele en industriële eigendom, auteursrecht en naburige rechten. Vouwfiets. Bescherming van werken op grond van het auteursrecht. Voor het bereiken van een technisch resultaat noodzakelijke vorm.}, keywords = {Annotaties, Auteursrecht, frontpage}, }