Consumentenregulering in de telecommunicatiesector

Abstract

Dit rapport omvat een inventariserend onderzoek naar de wijze waarop in een aantal geselecteerde Europese landen bepaalde consumenten aspecten in de telecommunicatieregulering zijn ingekaderd. In een afzonderlijke bijlage zijn een conversietabel Telecommunicatiewet-Richtlijnenkader en de besproken bepalingen uit de nationale regelgeving opgenomen. Het onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (Directoraat-Generaal voor Energie en Telecom, DGET) en uitgevoerd door Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk, met medewerking van mr. A. Franken van Bloemendaal, R. Hamming en mr. ir. M.J. Konert.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Report{nokey, title = {Consumentenregulering in de telecommunicatiesector}, author = {van Eijk, N.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Consumentenregulering.pdf}, year = {0706}, date = {2006-07-06}, abstract = {Dit rapport omvat een inventariserend onderzoek naar de wijze waarop in een aantal geselecteerde Europese landen bepaalde consumenten aspecten in de telecommunicatieregulering zijn ingekaderd. In een afzonderlijke bijlage zijn een conversietabel Telecommunicatiewet-Richtlijnenkader en de besproken bepalingen uit de nationale regelgeving opgenomen. Het onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (Directoraat-Generaal voor Energie en Telecom, DGET) en uitgevoerd door Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk, met medewerking van mr. A. Franken van Bloemendaal, R. Hamming en mr. ir. M.J. Konert.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }