De noodzaak om privacy als publiek belang te herfomuleren

Abstract

Privacy wordt tegenwoordig geformuleerd als individueel recht dat bescherming biedt aan persoonlijke belangen. Deze benadering is echter niet langer houdbaar in Big Data-processen, die niet op specifieke individuen zijn gericht, maar potentieel eenieder betreffen. Privacy zou dan ook moeten worden geherformuleerd als maatschappelijke waarde. Een dergelijke benadering ondervangt de knelpunten van het huidige privacyparadigma en kan voorkomen dat grootscheepse gegevensverzameling door inlichtingendiensten en instellingen elementaire rechtsbeginselen schendt.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {De noodzaak om privacy als publiek belang te herfomuleren}, author = {van der Sloot, B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1428.pdf}, year = {1030}, date = {2014-10-30}, journal = {Christen Democratische Verkenningen}, number = {3}, abstract = {Privacy wordt tegenwoordig geformuleerd als individueel recht dat bescherming biedt aan persoonlijke belangen. Deze benadering is echter niet langer houdbaar in Big Data-processen, die niet op specifieke individuen zijn gericht, maar potentieel eenieder betreffen. Privacy zou dan ook moeten worden geherformuleerd als maatschappelijke waarde. Een dergelijke benadering ondervangt de knelpunten van het huidige privacyparadigma en kan voorkomen dat grootscheepse gegevensverzameling door inlichtingendiensten en instellingen elementaire rechtsbeginselen schendt.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }