De vrijheid van de media en de bescherming van de privacy na de dood van Diana

Abstract

De dood van prinses Diana is, zoals het er thans naar uit ziet, ten onrechte in de schoenen geschoven van de paparazzi. Ten onrechte veroorzaakte haar dood dan ook de golf van verontwaardiging over de pers en ten onrechte werd er geroepen om strengere codes voor journalisten. In deze schriftelijke bewerking van een voordracht 'Recht, roddels en royalties na de dood van Diana en Dodi' gaat Schuijt in op het conflict tussen de persvrijheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De vrijheid van meningsuiting is niet altijd een rechtvaardiging voor wat journalisten doen en wat de media publiceren. Bekende persoonlijkheden zullen zich echter niet kunnen onttrekken aan de belangstelling van de media. Strengere codes zullen geen soelaas bieden, stelt hij aan het slot.

Mediarecht

Bibtex

Article{nokey, title = {De vrijheid van de media en de bescherming van de privacy na de dood van Diana}, author = {Schuijt, G.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1678.pdf}, year = {0317}, date = {1998-03-17}, abstract = {De dood van prinses Diana is, zoals het er thans naar uit ziet, ten onrechte in de schoenen geschoven van de paparazzi. Ten onrechte veroorzaakte haar dood dan ook de golf van verontwaardiging over de pers en ten onrechte werd er geroepen om strengere codes voor journalisten. In deze schriftelijke bewerking van een voordracht 'Recht, roddels en royalties na de dood van Diana en Dodi' gaat Schuijt in op het conflict tussen de persvrijheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De vrijheid van meningsuiting is niet altijd een rechtvaardiging voor wat journalisten doen en wat de media publiceren. Bekende persoonlijkheden zullen zich echter niet kunnen onttrekken aan de belangstelling van de media. Strengere codes zullen geen soelaas bieden, stelt hij aan het slot.}, keywords = {Mediarecht}, }