Hacking BskyB: The legal protection of conditional access services under European law

Abstract

De bescherming van op voorwaardelijke toegang gebaseerde diensten (zoals betaaltelevisie) in Europa is niet zo volledig als de dienstenaanbieders wellicht hopen. Dit artikel onderzoekt in hoeverre de recent aangenomen Richtlijn Voorwaardelijke Toegang hierin verandering brengt.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Hacking BskyB: The legal protection of conditional access services under European law}, author = {Helberger, N.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/HackingBskyB.pdf}, year = {0224}, date = {2000-02-24}, journal = {Entertainment Law Review}, number = {5}, abstract = {De bescherming van op voorwaardelijke toegang gebaseerde diensten (zoals betaaltelevisie) in Europa is niet zo volledig als de dienstenaanbieders wellicht hopen. Dit artikel onderzoekt in hoeverre de recent aangenomen Richtlijn Voorwaardelijke Toegang hierin verandering brengt.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }