Naar echt onafhankelijk toezicht

frontpage, toezichthouders

Bibtex

Article{Eijk2018m, title = {Naar echt onafhankelijk toezicht}, author = {van Eijk, N.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/TvT_Opinie_2018.pdf}, doi = {https://doi.org/doi: 10.5553/TvT/187987052018009002009}, year = {1002}, date = {2018-10-02}, journal = {Tijdschrift voor Toezicht}, volume = {2018}, number = {2-3}, pages = {86-87}, keywords = {frontpage, toezichthouders}, }