Nogmaals artikel 7 Auteurswet en de wetenschappelijke werknemers

Abstract

Dit artikel in het augustus/septembernummer van Informatierecht/AMI heeft nogal de aandacht getrokken. Schuijt rakelt een oude discussie op, houdt een aantal in die discussie gebruikte argumenten tegen het licht en schrijft hij deze te licht bevonden te hebben. Anders dan door velen tot nu toe is gesteld, berust volgens Schuijt het auteursrecht op in het kader van hun dienstverband gemaakte werken niet bij de medewerkers maar bij de universiteiten. Toch hoeft dit volgens hem geen gevaar op te leveren voor de academische vrijheid. Mede vanwege omdat bij de overeengekomen cao voor de universiteiten is afgesproken dat er over het auteursrecht van de wetenschappelijke werknemers afzonderlijk gesproken zal worden, heeft Schuijt enkele uitgangspunten voor dat overleg neergezet.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {Nogmaals artikel 7 Auteurswet en de wetenschappelijke werknemers}, author = {Schuijt, G.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1682.pdf}, year = {1012}, date = {1999-10-12}, journal = {AMI}, number = {7}, abstract = {Dit artikel in het augustus/septembernummer van Informatierecht/AMI heeft nogal de aandacht getrokken. Schuijt rakelt een oude discussie op, houdt een aantal in die discussie gebruikte argumenten tegen het licht en schrijft hij deze te licht bevonden te hebben. Anders dan door velen tot nu toe is gesteld, berust volgens Schuijt het auteursrecht op in het kader van hun dienstverband gemaakte werken niet bij de medewerkers maar bij de universiteiten. Toch hoeft dit volgens hem geen gevaar op te leveren voor de academische vrijheid. Mede vanwege omdat bij de overeengekomen cao voor de universiteiten is afgesproken dat er over het auteursrecht van de wetenschappelijke werknemers afzonderlijk gesproken zal worden, heeft Schuijt enkele uitgangspunten voor dat overleg neergezet.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }