Openbaarheid van bestuur krijgt steun uit Straatsburg

Abstract

Nieuwe jurisprudentie toont aan dat artikel 10 EVRM onder bepaalde omstandigheden een recht op openbaarheid van bestuur omvat.

Overheidsinformatie

Bibtex

Article{nokey, title = {Openbaarheid van bestuur krijgt steun uit Straatsburg}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/NJB_2006_38.pdf}, year = {1123}, date = {2006-11-23}, journal = {NJB}, number = {38}, abstract = {Nieuwe jurisprudentie toont aan dat artikel 10 EVRM onder bepaalde omstandigheden een recht op openbaarheid van bestuur omvat.}, keywords = {Overheidsinformatie}, }