Annotatie bij Vzr. Rb. Rotterdam 6 september 2017 (Apnormal / Punch Out Battles) external link

AMI, vol. 2017, num: 6, pp: 215-216, 2018

Abstract

Bespreking van de verschillen tussen het auteursrechtelijk regime en dat van de komende Verordening Gegevensbescherming.

annotatie, Auteursrecht, Persoonsgegevens, portretrecht

Bibtex

Article{Kabel2018, title = {Annotatie bij Vzr. Rb. Rotterdam 6 september 2017 (Apnormal / Punch Out Battles)}, author = {Kabel, J.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_AMI_2017_6.pdf}, year = {0116}, date = {2018-01-16}, journal = {AMI}, volume = {2017}, number = {6}, pages = {215-216}, abstract = {Bespreking van de verschillen tussen het auteursrechtelijk regime en dat van de komende Verordening Gegevensbescherming.}, keywords = {annotatie, Auteursrecht, Persoonsgegevens, portretrecht}, }

Annotatie bij Hoge Raad 24 februari 2017 (X / Google Netherlands) external link

Computerrecht, vol. 2017, num: 3, pp: 167-169, 2017

Abstract

In zijn arrest laat de Hoge Raad zich uit over hoe de rechten op privacy en gegevensbescherming zich verhouden tot het recht op vrijheid van meningsuiting.

annotatie, frontpage, gegevensbescherming, Privacy, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Borgesius2017b, title = {Annotatie bij Hoge Raad 24 februari 2017 (X / Google Netherlands)}, author = {Zuiderveen Borgesius, F. and Kulk, S.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_Computerrecht_2017_3.pdf}, year = {0629}, date = {2017-06-29}, journal = {Computerrecht}, volume = {2017}, number = {3}, pages = {167-169}, abstract = {In zijn arrest laat de Hoge Raad zich uit over hoe de rechten op privacy en gegevensbescherming zich verhouden tot het recht op vrijheid van meningsuiting.}, keywords = {annotatie, frontpage, gegevensbescherming, Privacy, Vrijheid van meningsuiting}, }

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 20 september 2016 (Van Beukering & Het Parool / Nederland) external link

Fahy, R. & Beer, K.E.A. de
European Human Right Cases, num: 1, 2017

Abstract

De zaak Van Beukering en Het Parool B.V. t. Nederland betreft de publicatie van een portret zonder toestemming van de geportretteerde. Het Parool had een artikel geplaatst over het strafproces inzake een rapper die werd verdacht van het plegen van een aantal misdrijven. Bij het artikel had Parool een foto geplaatst van de rapper. De foto was afkomstig uit een documentaire over de rapper “R.P.,” waar hij een aantal jaar eerder aan had meegewerkt. De documentaire werd in het artikel uitvoerig besproken. De documentaire stond op het moment van publicatie nog online. Het gaat in deze zaak om de vraag of Het Parool onrechtmatig heeft gehandeld door de foto van de rapper te publiceren. Het EHRM overweegt dat een afweging moet worden gemaakt tussen twee fundamentele rechten: het recht op eerbiediging van privéleven (art. 8 EVRM) van de rapper en het recht op vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) van Het Parool. Het Hof stelt vast dat de Hoge Raad geen onredelijke conclusie heeft getrokken door in dit geval art. 8 EVRM te laten prevaleren. Het Hof verklaart het verzoekschrift van Van Beukering en Het Parool niet-ontvankelijk.

annotatie, Art. 10 EVRM, Art. 8 EVRM, Case notes, portretrecht, recht op eerbiediging van privéleven, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Fahy2017, title = {Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 20 september 2016 (Van Beukering & Het Parool / Nederland)}, author = {Fahy, R. and Beer, K.E.A. de}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/EHRC_2017_1.pdf}, year = {2017}, date = {2017-01-24}, journal = {European Human Right Cases}, number = {1}, abstract = {De zaak Van Beukering en Het Parool B.V. t. Nederland betreft de publicatie van een portret zonder toestemming van de geportretteerde. Het Parool had een artikel geplaatst over het strafproces inzake een rapper die werd verdacht van het plegen van een aantal misdrijven. Bij het artikel had Parool een foto geplaatst van de rapper. De foto was afkomstig uit een documentaire over de rapper “R.P.,” waar hij een aantal jaar eerder aan had meegewerkt. De documentaire werd in het artikel uitvoerig besproken. De documentaire stond op het moment van publicatie nog online. Het gaat in deze zaak om de vraag of Het Parool onrechtmatig heeft gehandeld door de foto van de rapper te publiceren. Het EHRM overweegt dat een afweging moet worden gemaakt tussen twee fundamentele rechten: het recht op eerbiediging van privéleven (art. 8 EVRM) van de rapper en het recht op vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) van Het Parool. Het Hof stelt vast dat de Hoge Raad geen onredelijke conclusie heeft getrokken door in dit geval art. 8 EVRM te laten prevaleren. Het Hof verklaart het verzoekschrift van Van Beukering en Het Parool niet-ontvankelijk.}, keywords = {annotatie, Art. 10 EVRM, Art. 8 EVRM, Case notes, portretrecht, recht op eerbiediging van privéleven, Vrijheid van meningsuiting}, }

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 juni 2015 (Delfi AS / Estland) external link

Nederlandse Jurisprudentie, num: 47, pp: 6102-6108, 2016

Abstract

Privacy en vrijheid van meningsuiting. Civielrechtelijke veroordeling exploitant nieuwswebsite vanwege beledigende reacties op webforum nieuwszenderuitlatingen door lezers. Geen schending vrijheid van meningsuiting.

annotatie, Art. 10 EVRM, Delfi, frontpage, nieuwswebsite, Privacy, Vrijheid van meningsuiting, webforum

Bibtex

Article{Dommering2016b, title = {Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 juni 2015 (Delfi AS / Estland)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2016_457.pdf}, year = {1129}, date = {2016-11-29}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {47}, abstract = {Privacy en vrijheid van meningsuiting. Civielrechtelijke veroordeling exploitant nieuwswebsite vanwege beledigende reacties op webforum nieuwszenderuitlatingen door lezers. Geen schending vrijheid van meningsuiting.}, keywords = {annotatie, Art. 10 EVRM, Delfi, frontpage, nieuwswebsite, Privacy, Vrijheid van meningsuiting, webforum}, }