Study on emerging issues on collective licensing practices in the digital environment external link

Bulayenko, O., van Gompel, S., Handke, C.W., Peeters, R., Poort, J., Quintais, J. & Regeczi, D.
2021

Abstract

Collective management of copyright and related rights is an important element of the copyright system. First and foremost, it can ensure that rightholders reap greater rewards. By exploiting economies of scale and network effects, collective management can also make markets for copyright licences more efficient, to benefit users and other stakeholders. This study examines two central aspects of collective management of copyright and related rights in Europe. Part I documents the development of multi-territorial licensing of online rights in musical works in the European Economic Area (EEA) under Title III of Directive 2014/26/EU on Collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market (CRM Directive). It highlights the consequences of legal and regulatory reform, based on pervasive quantitative and qualitative data – produced in surveys, interviews and a workshop with stakeholders – and collected among collective management organisations (CMOs), rightholders, online music service providers, and national competent authorities. Part II examines national mechanisms of collective licensing with an extended effect and comprehensive network of national experts, complemented by surveys of CMOs, as well as interviews with national competent authorities. The present study provides a legal and economic analysis that can serve as input for the European Commission to draft the reports required by Article 40 of the CRM Directive and Article 12(6) of the Directive 2019/790/EU on copyright and related rights in the Digital Single Market (DSM Directive).

Auteursrecht, collectief beheer, collectieve licenties, digitalisering, Europe, frontpage, Naburige rechten

Bibtex

Report{nokey, title = {Study on emerging issues on collective licensing practices in the digital environment}, author = {Bulayenko, O. and van Gompel, S. and Handke, C.W. and Peeters, R. and Poort, J. and Quintais, J. and Regeczi, D.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Study_on_collective_practices_in_the_digital_environment.pdfhttps://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/reports-collective-management-and-extended-licensing}, doi = {https://doi.org/10.2759/611658}, year = {2021}, date = {2021-11-25}, abstract = {Collective management of copyright and related rights is an important element of the copyright system. First and foremost, it can ensure that rightholders reap greater rewards. By exploiting economies of scale and network effects, collective management can also make markets for copyright licences more efficient, to benefit users and other stakeholders. This study examines two central aspects of collective management of copyright and related rights in Europe. Part I documents the development of multi-territorial licensing of online rights in musical works in the European Economic Area (EEA) under Title III of Directive 2014/26/EU on Collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market (CRM Directive). It highlights the consequences of legal and regulatory reform, based on pervasive quantitative and qualitative data – produced in surveys, interviews and a workshop with stakeholders – and collected among collective management organisations (CMOs), rightholders, online music service providers, and national competent authorities. Part II examines national mechanisms of collective licensing with an extended effect and comprehensive network of national experts, complemented by surveys of CMOs, as well as interviews with national competent authorities. The present study provides a legal and economic analysis that can serve as input for the European Commission to draft the reports required by Article 40 of the CRM Directive and Article 12(6) of the Directive 2019/790/EU on copyright and related rights in the Digital Single Market (DSM Directive).}, keywords = {Auteursrecht, collectief beheer, collectieve licenties, digitalisering, Europe, frontpage, Naburige rechten}, }

The independence of media regulatory authorities in Europe external link

Irion, K., Delinavelli, G., Coutinho, M.F., Fahy, R., Jusić, T., Klimkiewicz, B., Llorens, C., Rozgonyi, K., Svensson, S., Kersevan Smokvina, T. & Til, G. van
2019

Europe, frontpage, Mediarecht, onafhankelijkheid, toezichthouders

Bibtex

Report{Irion2019b, title = {The independence of media regulatory authorities in Europe}, author = {Irion, K. and Delinavelli, G. and Coutinho, M.F. and Fahy, R. and Jusić, T. and Klimkiewicz, B. and Llorens, C. and Rozgonyi, K. and Svensson, S. and Kersevan Smokvina, T. and Til, G. van}, url = {https://rm.coe.int/the-independence-of-media-regulatory-authorities-in-europe/168097e504}, year = {1001}, date = {2019-10-01}, keywords = {Europe, frontpage, Mediarecht, onafhankelijkheid, toezichthouders}, }

Omroepvrijheid & overheidsbemoeienis: een vergelijkende studie naar de Nederlandse, Franse en Europese regels met betrekking tot toegangscriteria en programmavoorschriften voor de omroep external link

Europe, frankrijk, Mediarecht, nederland, omroepvrijheid, overheidsbemoeienis

Bibtex

Book{vanEijk1992, title = {Omroepvrijheid & overheidsbemoeienis: een vergelijkende studie naar de Nederlandse, Franse en Europese regels met betrekking tot toegangscriteria en programmavoorschriften voor de omroep}, author = {van Eijk, N.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Omroepvrijheid-overheidsbemoeienis.pdf}, year = {1030}, date = {1992-10-30}, keywords = {Europe, frankrijk, Mediarecht, nederland, omroepvrijheid, overheidsbemoeienis}, }

De Europese informatierechtsorde external link

deLex, 0611, ISBN: 9789086920716

Abstract

Onze samenleving is in de laatste tien jaar in hoog tempo veranderd in een door data, digitalisering en kunstmatige intelligentie gedreven omwenteling. Op de informatiemarkt zijn de sociale media, zoekmachines en Apps de grootste ondernemingen geworden. Zij sturen op de persoon gerichte reclameboodschappen op de consument af. Maar ook de overheid gebruikt steeds meer data om macht uit te oefenen. Persoonsgegevens zijn het nieuwe sturingsmechanisme van een geïndividualiseerde samenleving. Het internet groeit in aansluitingsdichtheid en capaciteit. Het schept de voorwaarden voor communicatie die geen scherpe scheiding meer maakt tussen openbaar en privé. Klassieke media, sociale en politieke organisaties zijn niet verdwenen, maar worstelen met de uitstroom van gebruikers en leden die zich steeds meer individueel of in informele verbanden organiseren. Voor het informatierecht betekent dit dat de klassieke modellen voor vrijheid van meningsuiting, auteursrecht, privacy en media- en telecommunicatierecht niet meer voldoen. Deze rechtsgebieden zijn ook steeds meer met elkaar verknoopt geraakt. Is een dataverzameling herleidbaar tot personen, free flow of information of eigendom? Wie is er verantwoordelijk voor de informatieboodschap? Het zijn vragen die tegelijkertijd om een antwoord vragen. Dit boek schetst aan de hand van de rechtspraak (een kleine driehonderd nationale en Europese uitspraken), de belangrijkste nationale en Europese wetswijzigingen en de belangrijkste discussies in de vakliteratuur van de laatste tien jaar, hoe deze verandering een heel rechtsgebied op zijn kop heeft gezet. Het laat zien hoe de mythe van cyberspace heeft plaats gemaakt voor een nieuw fenomeen. Dat is de wederzijdse doordringing van de elektronische media en de sociale werkelijkheid. Of het nu gaat om het spelletje Pokémon of de opstand van de gele hesjes.

Europe, frontpage, Informatierecht

Bibtex

Book{Dommering2019b, title = {De Europese informatierechtsorde}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.delex.nl/shop/boeken/de-europese-informatierechtsorde}, year = {0611}, date = {2019-06-11}, volume = {2019}, pages = {}, abstract = {Onze samenleving is in de laatste tien jaar in hoog tempo veranderd in een door data, digitalisering en kunstmatige intelligentie gedreven omwenteling. Op de informatiemarkt zijn de sociale media, zoekmachines en Apps de grootste ondernemingen geworden. Zij sturen op de persoon gerichte reclameboodschappen op de consument af. Maar ook de overheid gebruikt steeds meer data om macht uit te oefenen. Persoonsgegevens zijn het nieuwe sturingsmechanisme van een geïndividualiseerde samenleving. Het internet groeit in aansluitingsdichtheid en capaciteit. Het schept de voorwaarden voor communicatie die geen scherpe scheiding meer maakt tussen openbaar en privé. Klassieke media, sociale en politieke organisaties zijn niet verdwenen, maar worstelen met de uitstroom van gebruikers en leden die zich steeds meer individueel of in informele verbanden organiseren. Voor het informatierecht betekent dit dat de klassieke modellen voor vrijheid van meningsuiting, auteursrecht, privacy en media- en telecommunicatierecht niet meer voldoen. Deze rechtsgebieden zijn ook steeds meer met elkaar verknoopt geraakt. Is een dataverzameling herleidbaar tot personen, free flow of information of eigendom? Wie is er verantwoordelijk voor de informatieboodschap? Het zijn vragen die tegelijkertijd om een antwoord vragen. Dit boek schetst aan de hand van de rechtspraak (een kleine driehonderd nationale en Europese uitspraken), de belangrijkste nationale en Europese wetswijzigingen en de belangrijkste discussies in de vakliteratuur van de laatste tien jaar, hoe deze verandering een heel rechtsgebied op zijn kop heeft gezet. Het laat zien hoe de mythe van cyberspace heeft plaats gemaakt voor een nieuw fenomeen. Dat is de wederzijdse doordringing van de elektronische media en de sociale werkelijkheid. Of het nu gaat om het spelletje Pokémon of de opstand van de gele hesjes.}, keywords = {Europe, frontpage, Informatierecht}, }

De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa external link

Berichten Industriële Eigendom (BIE), vol. 2018, num: 4, pp: 157-161, 2018

Abstract

Nu de harmonisatie van de auteursrechtwetgeving in Europa bijna is afgerond, wint het idee van daadwerkelijke eenmaking van het auteursrecht in de Europese Unie terrein. In een mededeling over het EU-auteursrechtbeleid heeft de Europese Commissie de invoering van een unitair auteursrecht, dat voor de nationale auteurswetten van de lidstaten in de plaats zou moeten komen, als ‘langetermijnvisie’ vastgelegd. Desalniettemin lijkt formele unificatie in de vorm van een Auteursrechtverordening nog ver weg. Ondertussen maken de Europese wetgever en het Hof van Justitie stap voor stap een einde aan de territorialiteit van het auteursrecht, waardoor een eengemaakt Europees auteursrecht langzaam maar gestaag toch dichterbij komt. In dit artikel wordt dit proces van sluipende unificatie van het auteursrecht geschetst.

Auteursrecht, Europe, frontpage, territorialiteit, unificatie

Bibtex

Article{Hugenholtz2018f, title = {De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/BIE_2018_4.pdf}, year = {0921}, date = {2018-09-21}, journal = {Berichten Industriële Eigendom (BIE)}, volume = {2018}, number = {4}, pages = {157-161}, abstract = {Nu de harmonisatie van de auteursrechtwetgeving in Europa bijna is afgerond, wint het idee van daadwerkelijke eenmaking van het auteursrecht in de Europese Unie terrein. In een mededeling over het EU-auteursrechtbeleid heeft de Europese Commissie de invoering van een unitair auteursrecht, dat voor de nationale auteurswetten van de lidstaten in de plaats zou moeten komen, als ‘langetermijnvisie’ vastgelegd. Desalniettemin lijkt formele unificatie in de vorm van een Auteursrechtverordening nog ver weg. Ondertussen maken de Europese wetgever en het Hof van Justitie stap voor stap een einde aan de territorialiteit van het auteursrecht, waardoor een eengemaakt Europees auteursrecht langzaam maar gestaag toch dichterbij komt. In dit artikel wordt dit proces van sluipende unificatie van het auteursrecht geschetst.}, keywords = {Auteursrecht, Europe, frontpage, territorialiteit, unificatie}, }

Europe’s Internet Policies: The Challenge of Maintaining an Open Internet external link

Möller, C. & McGonagle, T.
0823, pp: 153-183, ISBN: 9781783208869

beleid, Europe, Internet, Mediarecht, Technologie en recht

Bibtex

Chapter{Möller2018c, title = {Europe’s Internet Policies: The Challenge of Maintaining an Open Internet}, author = {Möller, C. and McGonagle, T.}, year = {0823}, date = {2018-08-23}, keywords = {beleid, Europe, Internet, Mediarecht, Technologie en recht}, }

Global Online Piracy Study – Annexes external link

Poort, J., Quintais, J., Ende, M. van der, Yagafarova, A. & Hageraats, M.
2018

Europe, frontpage, Internet, mediaconsumptie, piracy

Bibtex

Article{Poort2018b, title = {Global Online Piracy Study – Annexes}, author = {Poort, J. and Quintais, J. and Ende, M. van der and Yagafarova, A. and Hageraats, M.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Global-Online-Piracy-Study-Annexes-.pdf}, year = {0731}, date = {2018-07-31}, keywords = {Europe, frontpage, Internet, mediaconsumptie, piracy}, }

Global Online Piracy Study: Legal Background Report external link

Europe, frontpage, Internet, mediaconsumptie, piracy

Bibtex

Article{Quintais2018d, title = {Global Online Piracy Study: Legal Background Report}, author = {Quintais, J.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Global-Online-Piracy-Study-Legal-Background-Report.pdf}, year = {0731}, date = {2018-07-31}, keywords = {Europe, frontpage, Internet, mediaconsumptie, piracy}, }

Global Online Piracy Study external link

Poort, J., Quintais, J., Ende, M. van der, Yagafarova, A. & Hageraats, M.
2018

Europe, frontpage, Internet, mediaconsumptie, piracy

Bibtex

Article{Poort2018, title = {Global Online Piracy Study}, author = {Poort, J. and Quintais, J. and Ende, M. van der and Yagafarova, A. and Hageraats, M.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Global-Online-Piracy-Study.pdf}, year = {0731}, date = {2018-07-31}, keywords = {Europe, frontpage, Internet, mediaconsumptie, piracy}, }