Fair use in Europe external link

Communications of the ACM, num: 5, pp: 26-28, 2013

Abstract

Examining the mismatch between copyright law and technology-influence evolving social norms in the European Union.

Auteursrecht, fair use, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {Fair use in Europe}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Communications_ACM.pdf}, year = {0613}, date = {2013-06-13}, journal = {Communications of the ACM}, number = {5}, abstract = {Examining the mismatch between copyright law and technology-influence evolving social norms in the European Union.}, keywords = {Auteursrecht, fair use, Intellectuele eigendom}, }

Brief naar het front: nieuws en fair use external link

AMI, num: 9, pp: 143-147, 1999

Abstract

De Nederlandse regering heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar auteursrechtbeleid voor de komende jaren gepresenteerd. De regering volgt in grote lijnen het advies van de door haar benoemde commissie auteursrecht. Zoals bekend, heeft de commissie auteursrecht scherpe kritiek geuit op het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie. Het grootste bezwaar is dat op basis van het voorstel een groot aantal beperkingen op het auteursrecht moet worden geschrapt. In dit artikel wordt ingegaan op één van de met doorhaling bedreigde beperkingen, de nieuwsexceptie van artikel 15 Aw, en op het belangrijkste punt waarop de regering afwijkt van de commissie auteursrecht. De regering wenst het Amerikaanse fair use beginsel in de Auteurswet in tevoeren.

Auteursrecht, fair use, Intellectuele eigendom, nieuws

Bibtex

Article{nokey, title = {Brief naar het front: nieuws en fair use}, author = {Alberdingk Thijm, Chr. A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/brief.pdf}, year = {1130}, date = {1999-11-30}, journal = {AMI}, number = {9}, abstract = {De Nederlandse regering heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar auteursrechtbeleid voor de komende jaren gepresenteerd. De regering volgt in grote lijnen het advies van de door haar benoemde commissie auteursrecht. Zoals bekend, heeft de commissie auteursrecht scherpe kritiek geuit op het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie. Het grootste bezwaar is dat op basis van het voorstel een groot aantal beperkingen op het auteursrecht moet worden geschrapt. In dit artikel wordt ingegaan op één van de met doorhaling bedreigde beperkingen, de nieuwsexceptie van artikel 15 Aw, en op het belangrijkste punt waarop de regering afwijkt van de commissie auteursrecht. De regering wenst het Amerikaanse fair use beginsel in de Auteurswet in tevoeren.}, keywords = {Auteursrecht, fair use, Intellectuele eigendom, nieuws}, }