Op zoek naar het publieke debat. Over de afbakening door het EHRM van een bij uitstek beschermde categorie uitlatingen external link

Mediaforum, vol. 2018, num: 3, pp: 58-66, 2018

Abstract

De vrijheid van meningsuiting heeft meer gewicht bij uitlatingen die deel uitmaken van het publiek debat. Dat is een bekend uitgangspunt dat ook door het EHRM gehanteerd wordt. Daarmee is de vraag hoe deze categorie met name beschermde uitlatingen wordt afgebakend nog niet beantwoord. Deze bijdrage tracht op grond van een analyse van de jurisprudentie van het EHRM antwoord op deze vraag te geven. Er wordt in het bijzonder ook onderzocht of de benadering van het Hof consistent is.<./p>

EHRM, publiek debat, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Nieuwenhuis2018, title = {Op zoek naar het publieke debat. Over de afbakening door het EHRM van een bij uitstek beschermde categorie uitlatingen}, author = {Nieuwenhuis, A.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum_2018_3.pdf}, year = {0803}, date = {2018-08-03}, journal = {Mediaforum}, volume = {2018}, number = {3}, pages = {58-66}, abstract = {De vrijheid van meningsuiting heeft meer gewicht bij uitlatingen die deel uitmaken van het publiek debat. Dat is een bekend uitgangspunt dat ook door het EHRM gehanteerd wordt. Daarmee is de vraag hoe deze categorie met name beschermde uitlatingen wordt afgebakend nog niet beantwoord. Deze bijdrage tracht op grond van een analyse van de jurisprudentie van het EHRM antwoord op deze vraag te geven. Er wordt in het bijzonder ook onderzocht of de benadering van het Hof consistent is.<./p>}, keywords = {EHRM, publiek debat, Vrijheid van meningsuiting}, }

Annotatie bij EHRM 27 juni 2017 (Satakunnan Markkinapörssi Oy & Satamedia Oy / Finland) external link

Nederlandse Jurisprudentie, vol. 2018, num: 8, pp: 984-987, 2018

Abstract

In Finland mogen openbare fiscale inkomensgegevens niet onbeperkt worden gepubliceerd: er moet een afweging plaatsvinden welk algemeen belang daarmee is gediend. Deze afweging is vergelijkbaar met die voor algemene privacy inbreuken door de pers geldt.

Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage, Privacy, publiek debat, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Dommering2018c, title = {Annotatie bij EHRM 27 juni 2017 (Satakunnan Markkinapörssi Oy & Satamedia Oy / Finland)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2018_67.pdf}, year = {0313}, date = {2018-03-13}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2018}, number = {8}, pages = {984-987}, abstract = {In Finland mogen openbare fiscale inkomensgegevens niet onbeperkt worden gepubliceerd: er moet een afweging plaatsvinden welk algemeen belang daarmee is gediend. Deze afweging is vergelijkbaar met die voor algemene privacy inbreuken door de pers geldt.}, keywords = {Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage, Privacy, publiek debat, Vrijheid van meningsuiting}, }