Annotatie bij EHRM 12 november 2019 (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft e.a. Zwitserland) external link

European Human Rights Cases - Updates, 2020

Annotaties, EHRM, Ethiek, Journalistiek, Mediarecht, publieke omroep

Bibtex

Article{Hins2020, title = {Annotatie bij EHRM 12 november 2019 (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft e.a. Zwitserland)}, author = {Hins, A.}, url = {https://www.ehrc-updates.nl/commentaar/207262}, year = {0129}, date = {2020-01-29}, journal = {European Human Rights Cases - Updates}, keywords = {Annotaties, EHRM, Ethiek, Journalistiek, Mediarecht, publieke omroep}, }

Samen voor het publiek belang. Evaluatierapport NPO 2013 t/m 2017 external link

Oudeman, M., Albrecht, Y., Bockxmeer, H. van, Dibbits, T., Helberger, N., Kasem, I., Vanseveren, W. & Vermeir, L.
2019

Abstract

In september 2018 is, in opdracht van de raad van toezicht, de evaluatiecommissie Nederlandse Publieke Omroep gestart met haar evaluatie van de prestaties van de NPO in de periode 2013 t/m 2017, inclusief de beantwoording van de vraag naar de slagvaardigheid van de NPO. De evaluatieperiode beslaat dus een periode vóór de wetswijziging van 2016 en een periode erna, waarin sprake was van aangescherpte rollen en bevoegdheden voor de raad van bestuur en de raad van toezicht van de NPO. Dit rapport is de weerslag van onze bevindingen. Daarnaast heeft de commissie een aantal aanbevelingen toegevoegd waarmee zij een bijdrage hoopt te leveren aan de NPO in de toekomst.

evaluatie, frontpage, Mediarecht, npo, publieke omroep

Bibtex

Report{Oudeman2019, title = {Samen voor het publiek belang. Evaluatierapport NPO 2013 t/m 2017}, author = {Oudeman, M. and Albrecht, Y. and Bockxmeer, H. van and Dibbits, T. and Helberger, N. and Kasem, I. and Vanseveren, W. and Vermeir, L.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/evaluatie_rapport-visitatiecommissie_npo.pdf}, year = {0628}, date = {2019-06-28}, abstract = {In september 2018 is, in opdracht van de raad van toezicht, de evaluatiecommissie Nederlandse Publieke Omroep gestart met haar evaluatie van de prestaties van de NPO in de periode 2013 t/m 2017, inclusief de beantwoording van de vraag naar de slagvaardigheid van de NPO. De evaluatieperiode beslaat dus een periode vóór de wetswijziging van 2016 en een periode erna, waarin sprake was van aangescherpte rollen en bevoegdheden voor de raad van bestuur en de raad van toezicht van de NPO. Dit rapport is de weerslag van onze bevindingen. Daarnaast heeft de commissie een aantal aanbevelingen toegevoegd waarmee zij een bijdrage hoopt te leveren aan de NPO in de toekomst.}, keywords = {evaluatie, frontpage, Mediarecht, npo, publieke omroep}, }

Second opinion ‘advies Informatieverplichtingen & transparantie kosten programmering publieke omroep’ external link

frontpage, informatieverplichtingen, kosten, Mediarecht, mediawet, programmering, publieke omroep, transparantie

Bibtex

Article{vanEijk2017, title = {Second opinion ‘advies Informatieverplichtingen & transparantie kosten programmering publieke omroep’}, author = {van Eijk, N.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Second_opinion_ks_34264.pdf}, year = {0124}, date = {2017-01-24}, keywords = {frontpage, informatieverplichtingen, kosten, Mediarecht, mediawet, programmering, publieke omroep, transparantie}, }

Kroniek Mediarecht external link

KwartaalSignaal Ars Aequi, vol. 139, pp: 8075-8077, 2016

aansprakelijkheid internetplatform, censuur, google spain, klokkenluiders, media, mediawet, publieke omroep, reclame, right to be forgotten, toezicht, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Breemen2016b, title = {Kroniek Mediarecht}, author = {Breemen, V.}, url = {http://www.ivir.nl/kwartaalsignaal-139-mediarecht.pdf}, year = {0601}, date = {2016-06-01}, journal = {KwartaalSignaal Ars Aequi}, volume = {139}, pages = {8075-8077}, keywords = {aansprakelijkheid internetplatform, censuur, google spain, klokkenluiders, media, mediawet, publieke omroep, reclame, right to be forgotten, toezicht, Vrijheid van meningsuiting}, }