Annotatie bij EHRM 30 januari 2020 (Breyer/ Duitsland) external link

Nederlandse Jurisprudentie, num: 51/52, pp: 7926-7929, 2021

Abstract

In deze uit Duitsland afkomstige zaak staat centraal de uitleg die het Bundesverfassungsgericht (hierna: BVerfG) aan de Duitse telecommunicatiewetgeving heeft gegeven met betrekking tot de opslag van persoonlijke communicatiegegevens. Het gaat om het opslaan van persoonsgegevens op Simkaarten. De zaak vertoont daarom verwantschap met de uitspraak van het HvJEU in de Spaanse zaak Ministerio Fiscal (HvJEU 2 oktober 2018, NJ 2020, nr 232 m. nt. E.J. Dommering), die het EHRM ook onder het relevante recht vermeldt.

Annotaties, frontpage, Persoonsgegevens, telecommunciatierecht

Bibtex

Article{Dommering2021, title = {Annotatie bij EHRM 30 januari 2020 (Breyer/ Duitsland)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2020_431.pdf}, year = {0305}, date = {2021-03-05}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {51/52}, abstract = {In deze uit Duitsland afkomstige zaak staat centraal de uitleg die het Bundesverfassungsgericht (hierna: BVerfG) aan de Duitse telecommunicatiewetgeving heeft gegeven met betrekking tot de opslag van persoonlijke communicatiegegevens. Het gaat om het opslaan van persoonsgegevens op Simkaarten. De zaak vertoont daarom verwantschap met de uitspraak van het HvJEU in de Spaanse zaak Ministerio Fiscal (HvJEU 2 oktober 2018, NJ 2020, nr 232 m. nt. E.J. Dommering), die het EHRM ook onder het relevante recht vermeldt.}, keywords = {Annotaties, frontpage, Persoonsgegevens, telecommunciatierecht}, }

Kroniek Telecommunicatierecht external link

KwartaalSignaal Ars Aequi, vol. 2018, num: 149, pp: 8749-8751, 2018

Kronieken, telecommunciatierecht

Bibtex

Article{vanEijk2018m, title = {Kroniek Telecommunicatierecht}, author = {van Eijk, N.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AA_149_telecom.pdf}, year = {1214}, date = {2018-12-14}, journal = {KwartaalSignaal Ars Aequi}, volume = {2018}, number = {149}, pages = {8749-8751}, keywords = {Kronieken, telecommunciatierecht}, }