Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel I) external link

Mediaforum, vol. 2017, num: 1, pp: 2-12, 2017

Abstract

Deze bijdrage geeft een overzicht en analyse van de jurisprudentie van het EHRM over de afgelopen zeven jaar. Daarbij wordt eerst kort ingegaan op de reikwijdte en beperkingsvoorwaarden, waarna de behandeling een meer thematisch karakter krijgt. Zo passeren onder meer ‘persvrijheid en privacy’, ‘uitlatingen over rechtszaken’, en ‘hate speech’ de revue. In dit nummer vindt de lezer het eerste deel van de bijdrage. In één van de volgende nummers volgt het tweede deel.

Art. 10 EVRM, EHRM, frontpage, hate speech, jurisprudentie, persvrijheid, Privacy, uitlatingen over rechtszaken, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Nieuwenhuis2017, title = {Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel I)}, author = {Nieuwenhuis, A.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum_2017_1.pdf}, year = {0310}, date = {2017-03-10}, journal = {Mediaforum}, volume = {2017}, number = {1}, pages = {2-12}, abstract = {Deze bijdrage geeft een overzicht en analyse van de jurisprudentie van het EHRM over de afgelopen zeven jaar. Daarbij wordt eerst kort ingegaan op de reikwijdte en beperkingsvoorwaarden, waarna de behandeling een meer thematisch karakter krijgt. Zo passeren onder meer ‘persvrijheid en privacy’, ‘uitlatingen over rechtszaken’, en ‘hate speech’ de revue. In dit nummer vindt de lezer het eerste deel van de bijdrage. In één van de volgende nummers volgt het tweede deel.}, keywords = {Art. 10 EVRM, EHRM, frontpage, hate speech, jurisprudentie, persvrijheid, Privacy, uitlatingen over rechtszaken, Vrijheid van meningsuiting}, }