Kroniek Mediarecht external link

KwartaalSignaal Ars Aequi, vol. 147, pp: 8630-8631, 2018

artistieke uitingsvrijheid, bescherming journalisten, Mediarecht, nepnieuws, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), wiv

Bibtex

Article{Breemen2018c, title = {Kroniek Mediarecht}, author = {Breemen, V.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AA_147_mediarecht.pdf}, year = {0601}, date = {2018-06-01}, journal = {KwartaalSignaal Ars Aequi}, volume = {147}, pages = {8630-8631}, keywords = {artistieke uitingsvrijheid, bescherming journalisten, Mediarecht, nepnieuws, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), wiv}, }

Enkele kanttekeningen bij de Wiv 2017: De uitbreiding van bevoegdheden getoetst aan mensenrechten external link

van Eijk, N. & Eijkman, Q.
Justitiële Verkenningen, vol. 2018, num: 1, pp: 99-113, 2018

Abstract

Wij presenteren in dit artikel een aantal kanttekeningen bij de Wiv 2017. Dit doen wij door een aantal relevante in Nederland en in de Europese Unie verschenen overkoepelende studies over grondrechten te bespreken. Deze kanttekeningen zijn deels gebaseerd op normatieve uitgangspunten en aanbevelingen uit deze studies, deels ontleend aan nog lopend onderzoek. Gezien de aard en omvang van dit artikel is een selectie gemaakt en beperkt de analyse zich tot het schetsen van de belangrijkste dilemma’s.

bevoegdheden, frontpage, Mensenrechten, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), wiv

Bibtex

Article{vanEijk2018d, title = {Enkele kanttekeningen bij de Wiv 2017: De uitbreiding van bevoegdheden getoetst aan mensenrechten}, author = {van Eijk, N. and Eijkman, Q.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/JV_2018_1.pdf}, year = {0320}, date = {2018-03-20}, journal = {Justitiële Verkenningen}, volume = {2018}, number = {1}, pages = {99-113}, abstract = {Wij presenteren in dit artikel een aantal kanttekeningen bij de Wiv 2017. Dit doen wij door een aantal relevante in Nederland en in de Europese Unie verschenen overkoepelende studies over grondrechten te bespreken. Deze kanttekeningen zijn deels gebaseerd op normatieve uitgangspunten en aanbevelingen uit deze studies, deels ontleend aan nog lopend onderzoek. Gezien de aard en omvang van dit artikel is een selectie gemaakt en beperkt de analyse zich tot het schetsen van de belangrijkste dilemma’s.}, keywords = {bevoegdheden, frontpage, Mensenrechten, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), wiv}, }