Openbaarheid van tarieven en licentievoorwaarden van cbo’s external link

AMI, vol. 2019, num: 1, pp: 1-8, 2019

Abstract

Op grond van de Wet toezicht zijn collectieve beheersorganisaties verplicht ‘standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven’ actief openbaar te maken. Over de betekenis en reikwijdte van deze verplichting bestaat in Nederland onduidelijkheid en zelfs onenigheid, maar (nog) geen jurisprudentie. In dit artikel wordt gepoogd om, mede aan de hand van een analyse van de rechtsgronden van deze verplichting, te komen tot een juiste en in de praktijk hanteerbare interpretatie van de openbaarheidsplicht.

Auteursrecht, collectieve beheersorganisaties, frontpage, licenties, openbaarheid, tarieven

Bibtex

Article{Hugenholtz2019b, title = {Openbaarheid van tarieven en licentievoorwaarden van cbo’s}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2019_1_PBH.pdf}, year = {0221}, date = {2019-02-21}, journal = {AMI}, volume = {2019}, number = {1}, pages = {1-8}, abstract = {Op grond van de Wet toezicht zijn collectieve beheersorganisaties verplicht ‘standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven’ actief openbaar te maken. Over de betekenis en reikwijdte van deze verplichting bestaat in Nederland onduidelijkheid en zelfs onenigheid, maar (nog) geen jurisprudentie. In dit artikel wordt gepoogd om, mede aan de hand van een analyse van de rechtsgronden van deze verplichting, te komen tot een juiste en in de praktijk hanteerbare interpretatie van de openbaarheidsplicht.}, keywords = {Auteursrecht, collectieve beheersorganisaties, frontpage, licenties, openbaarheid, tarieven}, }

De privékopie in internationaal perspectief external link

AMI, num: 5, pp: 121-125, 2016

Abstract

Ondanks een tiental uitspraken van het Europese Hof van Justitie over de privékopie zijn er nog altijd grote verschillen tussen lidstaten in de inrichting van het stelsel, de dragers, de tarieven en de incasso per hoofd van de bevolking. Dit artikel geeft een inkijk in deze verschillen en concludeert dat een heldere link tussen de vergoedingen en de vermeende schade nog ver te zoeken is.

Auteursrecht, dragers, frontpage, internationale aspecten, privékopie, tarieven, vergoedingen

Bibtex

Article{Poort2016b, title = {De privékopie in internationaal perspectief}, author = {Poort, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2016_5.pdf}, year = {1220}, date = {2016-12-20}, journal = {AMI}, number = {5}, abstract = {Ondanks een tiental uitspraken van het Europese Hof van Justitie over de privékopie zijn er nog altijd grote verschillen tussen lidstaten in de inrichting van het stelsel, de dragers, de tarieven en de incasso per hoofd van de bevolking. Dit artikel geeft een inkijk in deze verschillen en concludeert dat een heldere link tussen de vergoedingen en de vermeende schade nog ver te zoeken is.}, keywords = {Auteursrecht, dragers, frontpage, internationale aspecten, privékopie, tarieven, vergoedingen}, }