Film Financing and the Digital Single Market: its Future, the Role of Territoriality and New Models of Financing external link

2019

Abstract

This report studies the role of territoriality in film financing, the legal and market challenges territoriality faces as a key model for film financing and the consequences if EU policies were to reduce or mitigate the scope of territorial exclusivity in the audiovisual sector. It provides information on Member States’ and EU models of film financing, explores the challenges film financing faces from digital developments and evolving consumer behaviour and analyses possible alternatives to traditional methods of financing and policies to support this.

Digital Single Market, film, financiering, frontpage, Mediarecht, territorialiteit

Bibtex

Report{Poort2019, title = {Film Financing and the Digital Single Market: its Future, the Role of Territoriality and New Models of Financing}, author = {Poort, J. and Hugenholtz, P. and Lindhout, P. and Til, G. van}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/IPOL_STU2019629186_EN.pdf}, year = {0117}, date = {2019-01-17}, abstract = {This report studies the role of territoriality in film financing, the legal and market challenges territoriality faces as a key model for film financing and the consequences if EU policies were to reduce or mitigate the scope of territorial exclusivity in the audiovisual sector. It provides information on Member States’ and EU models of film financing, explores the challenges film financing faces from digital developments and evolving consumer behaviour and analyses possible alternatives to traditional methods of financing and policies to support this.}, keywords = {Digital Single Market, film, financiering, frontpage, Mediarecht, territorialiteit}, }

De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa external link

Berichten Industriële Eigendom (BIE), vol. 2018, num: 4, pp: 157-161, 2018

Abstract

Nu de harmonisatie van de auteursrechtwetgeving in Europa bijna is afgerond, wint het idee van daadwerkelijke eenmaking van het auteursrecht in de Europese Unie terrein. In een mededeling over het EU-auteursrechtbeleid heeft de Europese Commissie de invoering van een unitair auteursrecht, dat voor de nationale auteurswetten van de lidstaten in de plaats zou moeten komen, als ‘langetermijnvisie’ vastgelegd. Desalniettemin lijkt formele unificatie in de vorm van een Auteursrechtverordening nog ver weg. Ondertussen maken de Europese wetgever en het Hof van Justitie stap voor stap een einde aan de territorialiteit van het auteursrecht, waardoor een eengemaakt Europees auteursrecht langzaam maar gestaag toch dichterbij komt. In dit artikel wordt dit proces van sluipende unificatie van het auteursrecht geschetst.

Auteursrecht, Europe, frontpage, territorialiteit, unificatie

Bibtex

Article{Hugenholtz2018f, title = {De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/BIE_2018_4.pdf}, year = {0921}, date = {2018-09-21}, journal = {Berichten Industriële Eigendom (BIE)}, volume = {2018}, number = {4}, pages = {157-161}, abstract = {Nu de harmonisatie van de auteursrechtwetgeving in Europa bijna is afgerond, wint het idee van daadwerkelijke eenmaking van het auteursrecht in de Europese Unie terrein. In een mededeling over het EU-auteursrechtbeleid heeft de Europese Commissie de invoering van een unitair auteursrecht, dat voor de nationale auteurswetten van de lidstaten in de plaats zou moeten komen, als ‘langetermijnvisie’ vastgelegd. Desalniettemin lijkt formele unificatie in de vorm van een Auteursrechtverordening nog ver weg. Ondertussen maken de Europese wetgever en het Hof van Justitie stap voor stap een einde aan de territorialiteit van het auteursrecht, waardoor een eengemaakt Europees auteursrecht langzaam maar gestaag toch dichterbij komt. In dit artikel wordt dit proces van sluipende unificatie van het auteursrecht geschetst.}, keywords = {Auteursrecht, Europe, frontpage, territorialiteit, unificatie}, }