Prof. dr. T. McGonagle

UvA Profiel

Tarlach McGonagle is opleidingsdirecteur van de master Informatierecht en associate professor bij het IViR. Tevens is hij Hoogleraar Mediarecht & Informatiesamenleving bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Zijn deeltijdse leerstoel wordt gefinancierd door het Leids Universitair Fonds. McGonagle is gespecialiseerd in internationale en Europese mensenrechten, met name op het gebied van vrijheid van meningsuiting en religie, rechten van minderheden en culturele en linguistische rechten. Daarnaast is hij gespecialiseerd in internationale, Europese en vergelijkend mediarecht en beleid. Thema's als pluralisme, diversiteit, tolerantie en "hate speech" hebben een centrale plek in zijn onderzoek.

In 2008 is hij gepromoveerd bij de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift waarin hij de raakvlakken tussen de vrijheid van meningsuiting en de rechten van minderheden onder internationaal recht heeft bestudeerd. Daarnaast heeft hij een LL.M. in International Human Rights Law (Universiteit van Essex, 2001) en een B.A. International in Law and French (National University of Ireland, Galway, 1998).

Hij adviseert en schrijft regelmatig rapporten voor de verschillende afdelingen van de Raad van Europa, de Europese Unie, de OVSE en de Verenigde Naties. Momenteel is hij co-rapporteur van de Committee of Experts on combating hate speech van de Raad van Europa. Hiervoor was hij lid van de Committee of Experts on quality journalism in the digital age van de Raad van Europa en rapporteur bij de Committee of Experts on media pluralism and transparency of media ownership (2016-2017) en de Committee of Experts on protection of journalism and safety of journalists (2014-15) van de Raad van Europa.

Hij was de hoofd opsteller van de Tallinn Guidelines on National Minorities and the Media in the Digital Age (2019) van de OSCE High Commissioner on National Minorities.  Ook was hij uitgenodigd als expert spreker bij het Forum on Minority Issues on “Hate speech, social media and minorities” van de Verenigde Naties in 2020 en bij de Thematic Discussion on “Racist Hate Speech”, georganiseerd door de United Committee on the Elimination of Racial Discrimination in 2012.

McGonagle is senior onderzoeker bij het Netherlands Network for Human Rights Research en co-voorzitter van de Working Group on human rights in the digital age. Hij is verder lid van de Euromedia Research Group; de redactieraad van de European Audiovisual Observatory; de redactieraad van de Netherlands Human Rights Quarterly en het bestuur  van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht.

In 2020 verkreeg McGonagle zijn Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) en kreeg hij eeen Comenius Teaching Fellowship toegekend. In 2018 is hij verkozen tot Docent van Jaar van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Hij coördineert en verzorgt het onderwijs bij een aantal verplichte vakken en keuzevakken van de master Informatierecht. Van 2016-2020 was hij de externe examinator voor de (Ierstalige) Communications Studies BA en MA Programmes, die aangeboden worden door de National University of Ireland, Galway.

In het voorjaar van 2013 was hij Visiting Scholar bij het Center for Global Communication Studies (CGCS), Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania en Visiting Fellow bij het Rutgers Institute for Information Policy and Law (RIIPL), Rutgers School of Law - Camden, New Jersey.