Another 45 miles to go? Kritisch commentaar op het richtlijnvoorstel duurverlenging naburige rechten

Abstract

Dit artikel zet kritisch uiteen waarom het richtlijnvoorstel dat door de Europese Commissie is ingediend om de beschermingsduur van naburige rechten op fonogrammen en de daarop vastgelegde uitvoeringen te verlengen van 50 naar 95 jaar, onwenselijk is en de problemen waarmee de fonogrammenindustrie en uitvoerende kunstenaars te maken hebben niet, of nauwelijks, oplost.

Intellectuele eigendom, Naburige rechten

Bibtex

Article{nokey, title = {Another 45 miles to go? Kritisch commentaar op het richtlijnvoorstel duurverlenging naburige rechten}, author = {van Gompel, S.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_6_2008.pdf}, year = {1210}, date = {2008-12-10}, journal = {AMI}, number = {6}, abstract = {Dit artikel zet kritisch uiteen waarom het richtlijnvoorstel dat door de Europese Commissie is ingediend om de beschermingsduur van naburige rechten op fonogrammen en de daarop vastgelegde uitvoeringen te verlengen van 50 naar 95 jaar, onwenselijk is en de problemen waarmee de fonogrammenindustrie en uitvoerende kunstenaars te maken hebben niet, of nauwelijks, oplost.}, keywords = {Intellectuele eigendom, Naburige rechten}, }