Artikelen 8 tot en met 11 DSM-richtlijn: Niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen

Abstract

In Hoofdstuk 1 van Titel III van de DSM-richtlijn, die maatregelen voorschrijft om de licentieverlening te verbeteren en een ruimere toegang tot content te verzekeren, wordt een regeling geïntroduceerd voor het gebruik door cultureel erfgoedinstellingen van werken en andere materialen die niet of niet meer in de handel zijn, kortgezegd: van out-of-commerce werken (hierna: OOC-werken). In dit artikel wordt eerst de achtergrond van deze regeling geschetst. Daarna wordt ingegaan op de definitie van OOC-werken, de juridische instrumenten die worden ingezet om het gebruik van OOC-werken toe te staan (een licentiemechanisme plus terugvalbeperking), de grensoverschrijdende werking ervan, en de publiciteitsmaatregelen die de richtlijn voorschrijft. Het artikel sluit af met een conclusie.

Auteursrecht, DSM-richtlijn, frontpage

Bibtex

Article{vanGompel2020, title = {Artikelen 8 tot en met 11 DSM-richtlijn: Niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen}, author = {van Gompel, S.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2020_1_VanGompel.pdf}, year = {0220}, date = {2020-02-20}, journal = {AMI}, number = {1}, abstract = {In Hoofdstuk 1 van Titel III van de DSM-richtlijn, die maatregelen voorschrijft om de licentieverlening te verbeteren en een ruimere toegang tot content te verzekeren, wordt een regeling geïntroduceerd voor het gebruik door cultureel erfgoedinstellingen van werken en andere materialen die niet of niet meer in de handel zijn, kortgezegd: van out-of-commerce werken (hierna: OOC-werken). In dit artikel wordt eerst de achtergrond van deze regeling geschetst. Daarna wordt ingegaan op de definitie van OOC-werken, de juridische instrumenten die worden ingezet om het gebruik van OOC-werken toe te staan (een licentiemechanisme plus terugvalbeperking), de grensoverschrijdende werking ervan, en de publiciteitsmaatregelen die de richtlijn voorschrijft. Het artikel sluit af met een conclusie.}, keywords = {Auteursrecht, DSM-richtlijn, frontpage}, }