Gebruikersrechten door de achterdeur. Nationale implementaties van artikel 17 DSM-richtlijn en de uitspraak van het HvJ EU in de zaak Polen/EU (C-401/19)

Abstract

Meer dan drie en een half jaar na de aanname van de richtlijn Auteursrecht in de eengemaakte digitale markt (CDSM), en anderhalf jaar na de deadline voor de implementatie, blijft het effect van de meest controversiële bepaling ervan, artikel 17, grotendeels onduidelijk. Voor een buitenstaander is het nog steeds moeilijk om negatieve of positieve gevolgen te zien van de nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor aanbieders van onlinediensten voor het delen van inhoud (OCSSPs), anders dan dat de overdreven beweringen dat artikel 17 ‘het einde van het internet zou betekenen of ‘de creatieve industrie zou redden’ onjuist zijn gebleken. In deze bijdrage wordt beschreven wat er met artikel 17 is gebeurd sinds het verstrijken van de implementatiedeadline. Wat weten we over nationale implementaties en de gevolgen daarvan voor platforms en hun gebruikers?

Art. 17 CDSM Directive, Auteursrecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Gebruikersrechten door de achterdeur. Nationale implementaties van artikel 17 DSM-richtlijn en de uitspraak van het HvJ EU in de zaak Polen/EU (C-401/19)}, author = {Keller, P.}, url = {https://dev.ivir.nl/nl/publications/gebruikersrechten-door-de-achterdeur-nationale-implementaties-van-artikel-17-dsm-richtlijn-en-de-uitspraak-van-het-hvj-eu-in-de-zaak-polen-eu-c-401-19/auteursrecht_2023_1/}, year = {2023}, date = {2023-02-23}, journal = {Auteursrecht}, issue = {1}, abstract = {Meer dan drie en een half jaar na de aanname van de richtlijn Auteursrecht in de eengemaakte digitale markt (CDSM), en anderhalf jaar na de deadline voor de implementatie, blijft het effect van de meest controversiële bepaling ervan, artikel 17, grotendeels onduidelijk. Voor een buitenstaander is het nog steeds moeilijk om negatieve of positieve gevolgen te zien van de nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor aanbieders van onlinediensten voor het delen van inhoud (OCSSPs), anders dan dat de overdreven beweringen dat artikel 17 ‘het einde van het internet zou betekenen of ‘de creatieve industrie zou redden’ onjuist zijn gebleken. In deze bijdrage wordt beschreven wat er met artikel 17 is gebeurd sinds het verstrijken van de implementatiedeadline. Wat weten we over nationale implementaties en de gevolgen daarvan voor platforms en hun gebruikers?}, keywords = {Art. 17 CDSM Directive, Auteursrecht}, }