Handel in dode auteurs leidt tot vragen

Abstract

Richtlijn 93/98/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (hierna: Duurrichtlijn) laat eindelijk van zich horen. Het dilemma waarmee uitgevers van ‘herlevende auteurs’ geconfronteerd worden - betalen of niet - wordt veroorzaakt door onduidelijk overgangsrecht. De vraag hoe moet worden gereageerd op de grootschalige herleving van rechten wordt niet beantwoord door de Duurrichtlijn, maar is aan de Lid-Staten zelf overgelaten. Het onvermijdelijke gevolg hiervan is vage interpretaties van een onduidelijke richtlijn, die per Lid-Staat aanzienlijk uiteenlopen. Het doel van dit artikel is meer duidelijkheid te creëren over de praktische betekenis van het Nederlandse overgangsrecht.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {Handel in dode auteurs leidt tot vragen}, author = {Alberdingk Thijm, Chr. A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/dode-auteurs.pdf}, year = {1130}, date = {1999-11-30}, journal = {AMI}, number = {6}, abstract = {Richtlijn 93/98/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (hierna: Duurrichtlijn) laat eindelijk van zich horen. Het dilemma waarmee uitgevers van ‘herlevende auteurs’ geconfronteerd worden - betalen of niet - wordt veroorzaakt door onduidelijk overgangsrecht. De vraag hoe moet worden gereageerd op de grootschalige herleving van rechten wordt niet beantwoord door de Duurrichtlijn, maar is aan de Lid-Staten zelf overgelaten. Het onvermijdelijke gevolg hiervan is vage interpretaties van een onduidelijke richtlijn, die per Lid-Staat aanzienlijk uiteenlopen. Het doel van dit artikel is meer duidelijkheid te creëren over de praktische betekenis van het Nederlandse overgangsrecht.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }