Voorbaat of vermoeden? De rol van artikel 45d Auteurswet: Kanttekeningen bij het arrest NORMA / NLkabel

Abstract

De Hoge Raad heeft de vraag of een overdracht bij voorbaat aan NORMA zou hebben geprevaleerd boven de in art. 45d Aw (in verbinding met art. 4 WNR) bedoelde overdracht van exploitatierechten aan de producent in het midden gelaten. Doorbreekt de laatste overdracht de eerste of gaat de eerste boven de tweede op grond van het klassieke nemo plus-beginsel?

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {Voorbaat of vermoeden? De rol van artikel 45d Auteurswet: Kanttekeningen bij het arrest NORMA / NLkabel}, author = {Kabel, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2014_3.pdf}, year = {0711}, date = {2014-07-11}, journal = {AMI}, number = {3}, abstract = {De Hoge Raad heeft de vraag of een overdracht bij voorbaat aan NORMA zou hebben geprevaleerd boven de in art. 45d Aw (in verbinding met art. 4 WNR) bedoelde overdracht van exploitatierechten aan de producent in het midden gelaten. Doorbreekt de laatste overdracht de eerste of gaat de eerste boven de tweede op grond van het klassieke nemo plus-beginsel?}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }