Actieve openbaarmaking, bescherming van het privéleven en gegevensbescherming

Abstract

Lippendienst aan de privacy ten behoeve van openbaarmaking van persoonsgegevens is volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie uit den boze. Hoe nu verder met wenselijke actieve openbaarheid van subsidiegegevens?

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {Actieve openbaarmaking, bescherming van het privéleven en gegevensbescherming}, author = {Kabel, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/P&I_2011_1.pdf}, year = {0319}, date = {2011-03-19}, journal = {Privacy & Informatie}, number = {1}, abstract = {Lippendienst aan de privacy ten behoeve van openbaarmaking van persoonsgegevens is volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie uit den boze. Hoe nu verder met wenselijke actieve openbaarheid van subsidiegegevens?}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }