Annotatie bij ABRvS 12 oktober 2011 (RTL / Minister van Algemene Zaken)

Abstract

RTL heeft op grond van de Wob documenten opgevraagd inzake de uitgaven van de Dienst Koninklijk Huis. Volgens de Afdeling mocht de minister het verzoek afwijzen omdat deze dienst niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de minister van AZ. Kennelijk heeft het begrip 'verantwoordelijkheid' in de Wob een andere betekenis dan in de Grondwet.

Overheidsinformatie

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij ABRvS 12 oktober 2011 (RTL / Minister van Algemene Zaken)}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_Mf_2012_2.pdf}, year = {0329}, date = {2012-03-29}, journal = {Mediaforum}, number = {2}, abstract = {RTL heeft op grond van de Wob documenten opgevraagd inzake de uitgaven van de Dienst Koninklijk Huis. Volgens de Afdeling mocht de minister het verzoek afwijzen omdat deze dienst niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de minister van AZ. Kennelijk heeft het begrip 'verantwoordelijkheid' in de Wob een andere betekenis dan in de Grondwet.}, keywords = {Overheidsinformatie}, }