Annotatie bij ABRvS 19 januari 2011 ((Stichting Ontmoetingsruimte De Linkse Kerk/B&W van Leiden))

Abstract

Voor de eerste keer heeft de Afdeling erkend dat artikel 10 EVRM de overheid kan verplichten tot het openbaar maken van informatie. Artikel 10 EVRM kan dus een toegevoegde waarde bieden naast de Wob.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij ABRvS 19 januari 2011 ((Stichting Ontmoetingsruimte De Linkse Kerk/B&W van Leiden))}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Noot%20bij%20ABRvS%2019%20jan%202011%20Linkse%20Kerk.pdf}, year = {0826}, date = {2011-08-26}, journal = {Mediaforum}, number = {4}, abstract = {Voor de eerste keer heeft de Afdeling erkend dat artikel 10 EVRM de overheid kan verplichten tot het openbaar maken van informatie. Artikel 10 EVRM kan dus een toegevoegde waarde bieden naast de Wob.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }