Annotatie bij ABRvs 3 maart 2010 ((Moeders van Srebrenica / Minister van Defensie))

Abstract

Nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica hebben een Wob-verzoek ingediend om bepaalde documenten over de VN-vredesmissie van 1995 openbaar te maken. Het verzoek is afgewezen omdat de vertegenwoordiger van de VN geen toestemming geeft. De noot gaat in op positieve verplichtingen krachtens het EVRM en de relatie tussen Nederlands, Europees en VN-recht.

Overheidsinformatie

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij ABRvs 3 maart 2010 ((Moeders van Srebrenica / Minister van Defensie))}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_MF_5_2010.pdf}, year = {0910}, date = {2010-09-10}, journal = {Mediaforum}, number = {5}, abstract = {Nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica hebben een Wob-verzoek ingediend om bepaalde documenten over de VN-vredesmissie van 1995 openbaar te maken. Het verzoek is afgewezen omdat de vertegenwoordiger van de VN geen toestemming geeft. De noot gaat in op positieve verplichtingen krachtens het EVRM en de relatie tussen Nederlands, Europees en VN-recht.}, keywords = {Overheidsinformatie}, }