Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 18 februari 2004 ((Radio 538 / Commissariaat voor de Media))

Abstract

Radio 538 heeft het Commissariaat tevergeefs verzocht een santie op te leggen aan de publieke omroep, omdat Radio 3 FM te commercieel bezig zou zijn. Is de weigering op te treden een besluit?
http://uitspraken.rechtspraak.nl/#ljn/AO3926  

Mediarecht

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 18 februari 2004 ((Radio 538 / Commissariaat voor de Media))}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/887.pdf}, year = {0927}, date = {2006-09-27}, journal = {Mediaforum}, number = {4}, abstract = {Radio 538 heeft het Commissariaat tevergeefs verzocht een santie op te leggen aan de publieke omroep, omdat Radio 3 FM te commercieel bezig zou zijn. Is de weigering op te treden een besluit? http://uitspraken.rechtspraak.nl/#ljn/AO3926  }, keywords = {Mediarecht}, }