Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2004 ((Kranenburg / Minister van Algemene Zaken))

Abstract

De kabinetsinformateur is geen bestuursorgaan in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur, maar hij handelt wel in opdracht van de Koningin. De manier waarop de Wob buiten spel is gezet, bevredigt niet.

Overheidsinformatie

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2004 ((Kranenburg / Minister van Algemene Zaken))}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_MF_6_25_2004.pdf}, year = {0927}, date = {2006-09-27}, journal = {Mediaforum}, number = {6}, abstract = {De kabinetsinformateur is geen bestuursorgaan in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur, maar hij handelt wel in opdracht van de Koningin. De manier waarop de Wob buiten spel is gezet, bevredigt niet.}, keywords = {Overheidsinformatie}, }