Annotatie bij EHRM 1 juli 2014 (A.B. / Zwitserland)

Abstract

In Zwitserland was een journalist strafrechtelijk veroordeeld wegens het publiceren van gegevens uit een strafdossier. De kleinst mogelijke meerderheid van het EHRM acht diens klacht op grond van artikel 10 EVRM gegrond. Botsing van de persvrijheid met het recht op een eerlijk proces en met het recht op privacy van de verdachte.

Art. 10 EVRM, Journalistiek, Mediarecht, persvrijheid, Privacy, Strafrecht

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 1 juli 2014 (A.B. / Zwitserland)}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1495.pdf}, year = {0220}, date = {2015-02-20}, journal = {European Human Rights Cases}, number = {9}, abstract = {In Zwitserland was een journalist strafrechtelijk veroordeeld wegens het publiceren van gegevens uit een strafdossier. De kleinst mogelijke meerderheid van het EHRM acht diens klacht op grond van artikel 10 EVRM gegrond. Botsing van de persvrijheid met het recht op een eerlijk proces en met het recht op privacy van de verdachte.}, keywords = {Art. 10 EVRM, Journalistiek, Mediarecht, persvrijheid, Privacy, Strafrecht}, }