Annotatie bij EHRM 10 maart 2009 (Times / Verenigd Koninkrijk)

Abstract

Volgens de zogenaamde in het Verenigd Koninkrijk geldende internetregel, geldt bij acties wegens onrechtmatige publicaties, waarvoor een korte verjaringstermijn van een jaar geldt, iedere nieuwe raadpleging op internet als een nieuwe publicatie. Ook na ommekomst van de verjaringstermijn voor een publicatie in de 'real world', kan daarom tegen een herhaalde publicatie op internet worden geageerd. Het EHRM acht dit, in de gegeven omstandigheden van het geval waarin tijdig tegen de publicatie werd geageerd, in overeenstemming met artikel 10. De bescherming van artikel 10 strekt zich ook uit tot krantenarchieven.

Mediarecht, Persrecht

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 10 maart 2009 (Times / Verenigd Koninkrijk)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2010_109.pdf}, year = {0316}, date = {2010-03-16}, journal = {NJ}, number = {10}, abstract = {Volgens de zogenaamde in het Verenigd Koninkrijk geldende internetregel, geldt bij acties wegens onrechtmatige publicaties, waarvoor een korte verjaringstermijn van een jaar geldt, iedere nieuwe raadpleging op internet als een nieuwe publicatie. Ook na ommekomst van de verjaringstermijn voor een publicatie in de 'real world', kan daarom tegen een herhaalde publicatie op internet worden geageerd. Het EHRM acht dit, in de gegeven omstandigheden van het geval waarin tijdig tegen de publicatie werd geageerd, in overeenstemming met artikel 10. De bescherming van artikel 10 strekt zich ook uit tot krantenarchieven.}, keywords = {Mediarecht, Persrecht}, }