Annotatie bij EHRM 10 mei 2011 ((Mosley/Verenigd Koninkrijk))

Abstract

Artikel 8 EVRM bevat geen positieve verplichting voor de lidstaten een wettelijke regeling te maken die journalisten verplicht slachtoffers van een beoogde publicatie vooraf te waarschuwen. Voor slachtoffers zou een dergelijke regeling het voordeel bieden dat zij in kort geding een publicatieverbod kunnen vragen, maar de risico’s voor de persvrijheid zijn aanzienlijk. Het Verenigd Koninkrijk heeft artikel 8 EVRM niet geschonden.

Mediarecht, Persrecht

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 10 mei 2011 ((Mosley/Verenigd Koninkrijk))}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Noot%20bij%20EHRM%2010%20mei%202011%20Mosley.pdf}, year = {0826}, date = {2011-08-26}, journal = {European Human Rights Cases}, abstract = {Artikel 8 EVRM bevat geen positieve verplichting voor de lidstaten een wettelijke regeling te maken die journalisten verplicht slachtoffers van een beoogde publicatie vooraf te waarschuwen. Voor slachtoffers zou een dergelijke regeling het voordeel bieden dat zij in kort geding een publicatieverbod kunnen vragen, maar de risico’s voor de persvrijheid zijn aanzienlijk. Het Verenigd Koninkrijk heeft artikel 8 EVRM niet geschonden.}, keywords = {Mediarecht, Persrecht}, }