Annotatie bij EHRM 12 januari 2010 (Gillian en Quinton / Verenigd Koninkrijk)

Abstract

Preventief fouilleren zonder redelijk vermoeden van schuld of andere waarborgen van proportionaliteit is in strijd met artikel 8 EVRM.

Grondrechten

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 12 januari 2010 (Gillian en Quinton / Verenigd Koninkrijk)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2010_325.pdf}, year = {0727}, date = {2010-07-27}, journal = {NJ}, number = {26}, abstract = {Preventief fouilleren zonder redelijk vermoeden van schuld of andere waarborgen van proportionaliteit is in strijd met artikel 8 EVRM.}, keywords = {Grondrechten}, }