Annotatie bij EHRM 14 februari 2012 (Romet / Nederland)

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 14 februari 2012 (Romet / Nederland)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2013_484.pdf}, year = {1101}, date = {2013-11-01}, journal = {NJ}, number = {45}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }