Annotatie bij EHRM 21 juli 2015 (Satakunnan Markkinapörssi Oy & Satamedia Oy / Finland)

Abstract

In Finland is de belastinginformatie over burgers openbaar. Twee Finse bedrijven besluiten daar gebruik van te maken. Het ene publiceert delen van de informatie in een magazine, het andere runt een SMS-dienst, waarbij op naam informatie omtrent belastingen kan worden opgevraagd over derde personen. De vraag is of dit rechtmatig is. De nationale procedure is hieromtrent niet eenduidig. Er worden prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Dit antwoordt dat de bedrijfsactiviteiten hebben te gelden als een verwerking van persoonsgegevens onder de Richtlijn bescherming persoonsgegevens, maar stelt tevens dat de bedrijven mogelijkerwijs een beroep kunnen doen op de in de richtlijn vervatte journalistieke exceptie. De Finse autoriteiten oordelen echter anders en wegen het recht op vrijheid van meningsuiting van de bedrijven tegen het recht op privacy van de burgers, waarbij het tweede belang zwaarder weegt. De bedrijven stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat laat dit oordeel in stand.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 21 juli 2015 (Satakunnan Markkinapörssi Oy & Satamedia Oy / Finland)}, author = {van der Sloot, B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1705.pdf}, year = {0114}, date = {2016-01-14}, journal = {European Human Rights Cases}, number = {1}, abstract = {In Finland is de belastinginformatie over burgers openbaar. Twee Finse bedrijven besluiten daar gebruik van te maken. Het ene publiceert delen van de informatie in een magazine, het andere runt een SMS-dienst, waarbij op naam informatie omtrent belastingen kan worden opgevraagd over derde personen. De vraag is of dit rechtmatig is. De nationale procedure is hieromtrent niet eenduidig. Er worden prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Dit antwoordt dat de bedrijfsactiviteiten hebben te gelden als een verwerking van persoonsgegevens onder de Richtlijn bescherming persoonsgegevens, maar stelt tevens dat de bedrijven mogelijkerwijs een beroep kunnen doen op de in de richtlijn vervatte journalistieke exceptie. De Finse autoriteiten oordelen echter anders en wegen het recht op vrijheid van meningsuiting van de bedrijven tegen het recht op privacy van de burgers, waarbij het tweede belang zwaarder weegt. De bedrijven stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat laat dit oordeel in stand.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }