Annotatie bij EHRM 22 oktober 2007 (Lindon)

Abstract

Bij romans kan verschil worden gemaakt tussen uitlatingen die aan de romanpersonages en die aan de auteur kunnen worden toegerekend Het grootste deel van de voor de Franse politicus LePen beledigende passages kan aan de auteur worden toegerekend. De daarvoor door de Franse rechter gehanteerde maatstaf niet in strijd met artikel 10 EVRM. Dissenting opinion van vier rechters.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 22 oktober 2007 (Lindon)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/lindon.pdf}, year = {0919}, date = {2008-09-19}, journal = {NJ}, number = {37}, abstract = {Bij romans kan verschil worden gemaakt tussen uitlatingen die aan de romanpersonages en die aan de auteur kunnen worden toegerekend Het grootste deel van de voor de Franse politicus LePen beledigende passages kan aan de auteur worden toegerekend. De daarvoor door de Franse rechter gehanteerde maatstaf niet in strijd met artikel 10 EVRM. Dissenting opinion van vier rechters.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }