Annotatie bij EHRM 24 juni 2004 (Caroline von Hannover / Duitsland)

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 24 juni 2004 (Caroline von Hannover / Duitsland)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2005_22.pdf}, year = {0302}, date = {2005-03-02}, journal = {NJ}, number = {22}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }