Annotatie bij EHRM 25 oktober 2007 ( de zaakl van Vondel)

Abstract

Nasleep van de Commissie van Traa. De clandestiene afluisterpraktijken van een door de Rijksrecherche ‘gerunde’ infiltrant zijn toe te rekenen aan de overheid. De opsporingspraktijk voldoet niet aan artikel 8 EVRM. Nederland heeft artikel 8 EVRM geschonden. Beschouwing over clandestien afluisteren in de privésfeer.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 25 oktober 2007 ( de zaakl van Vondel)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_van_vondel.pdf}, year = {1223}, date = {2008-12-23}, journal = {NJ}, number = {49}, abstract = {Nasleep van de Commissie van Traa. De clandestiene afluisterpraktijken van een door de Rijksrecherche ‘gerunde’ infiltrant zijn toe te rekenen aan de overheid. De opsporingspraktijk voldoet niet aan artikel 8 EVRM. Nederland heeft artikel 8 EVRM geschonden. Beschouwing over clandestien afluisteren in de privésfeer.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }