Annotatie bij EHRM 28 juni 2001 ((Vgt Verein gegen Tierfabriken / Switzerland))

Grondrechten

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 28 juni 2001 ((Vgt Verein gegen Tierfabriken / Switzerland))}, author = {Kabel, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/annotatie_mf_2002_2.pdf}, year = {0321}, date = {2002-03-21}, journal = {Mediaforum}, number = {2}, keywords = {Grondrechten}, }