Annotatie bij EHRM 3 april 2007 (Copland / Verenigd Koninkrijk)

Abstract

In het Verenigd Koninkrijk wordt het telefoonverkeer en het e-mailverkeer van een werkneemster bij een onderwijsinstelling door haar werkgever gemonitord. E-mailverkeer valt evenals telefoongesprekken onder artikel 8 EVRM. Het opslaan van verkeersgegevens over beide vormen van communicatie valt onder de bescherming van artikel 8 EVRM. Er is ook bescherming van dit aspect van het privéleven op de werkplek. Deze vorm van monitoring is een schending van het privéleven waarvoor in dit geval onvoldoende basis was in de Engelse wettelijke regelingen.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 3 april 2007 (Copland / Verenigd Koninkrijk)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2007_617.pdf}, year = {1219}, date = {2007-12-19}, journal = {NJ}, number = {50}, abstract = {In het Verenigd Koninkrijk wordt het telefoonverkeer en het e-mailverkeer van een werkneemster bij een onderwijsinstelling door haar werkgever gemonitord. E-mailverkeer valt evenals telefoongesprekken onder artikel 8 EVRM. Het opslaan van verkeersgegevens over beide vormen van communicatie valt onder de bescherming van artikel 8 EVRM. Er is ook bescherming van dit aspect van het privéleven op de werkplek. Deze vorm van monitoring is een schending van het privéleven waarvoor in dit geval onvoldoende basis was in de Engelse wettelijke regelingen.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }