Annotatie bij EHRM 5 maart 2009 (Hachette Fillipachi en Société de Conception de Presse / Frankrijk)

Abstract

Opleggen van boetes wegens zichtbare logo's sponsorende sigarettenmerken op tijdschriftfoto's. De toepassing van de Franse tabakswetgeving (Loi Evin) die iedere vorm van tabaksreclame in tijdschriften verbiedt. Geen schending van artikel 10 EVRM, ook niet waar het een satirische fotocollage betreft. Geen ongelijke behandeling tussen print- en elektronische media wegens technische verschillen.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 5 maart 2009 (Hachette Fillipachi en Société de Conception de Presse / Frankrijk)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2010_343_344.pdf}, year = {0727}, date = {2010-07-27}, journal = {NJ}, number = {27}, abstract = {Opleggen van boetes wegens zichtbare logo's sponsorende sigarettenmerken op tijdschriftfoto's. De toepassing van de Franse tabakswetgeving (Loi Evin) die iedere vorm van tabaksreclame in tijdschriften verbiedt. Geen schending van artikel 10 EVRM, ook niet waar het een satirische fotocollage betreft. Geen ongelijke behandeling tussen print- en elektronische media wegens technische verschillen.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }