Annotatie bij EHRM 8 november 2016 (Bizottság / Hongarije)

Abstract

Het EHRM erkent onder voorwaarden dat er een recht op openbaarheid van bestuur uit artikel 10 is af te leiden.

Art. 10 EVRM, EHRM, frontpage, openbaarheid van bestuur, Privacy, toegang tot informatie

Bibtex

Article{Dommering2017i, title = {Annotatie bij EHRM 8 november 2016 (Bizottság / Hongarije)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2017_431.pdf}, year = {1219}, date = {2017-12-19}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2017}, number = {49/50}, pages = {6574-6576}, abstract = {Het EHRM erkent onder voorwaarden dat er een recht op openbaarheid van bestuur uit artikel 10 is af te leiden.}, keywords = {Art. 10 EVRM, EHRM, frontpage, openbaarheid van bestuur, Privacy, toegang tot informatie}, }