Annotatie bij EHRM 8 oktober 2019 (Szurovecz / Hongarije)

Abstract

Deze zaak gaat over de vrijheid van nieuwsgaring. Een journalist kreeg geen toegang tot vreemdelingencentra in Hongarije. Het EHRM achtte dat in de gegeven omstandigheden in strijd met artikel 10 EVRM.

Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage, Mediarecht, Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van nieuwsgaring

Bibtex

Article{Dommering2021b, title = {Annotatie bij EHRM 8 oktober 2019 (Szurovecz / Hongarije)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2021_13.pdf}, year = {0311}, date = {2021-03-11}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2021}, number = {4}, pages = {230-231}, abstract = {Deze zaak gaat over de vrijheid van nieuwsgaring. Een journalist kreeg geen toegang tot vreemdelingencentra in Hongarije. Het EHRM achtte dat in de gegeven omstandigheden in strijd met artikel 10 EVRM.}, keywords = {Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage, Mediarecht, Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van nieuwsgaring}, }