Annotatie bij Hof Amsterdam 5 juli 2011 (Maas / Armada)

Abstract

Het format van de Flodder-films is niet het afgeleide van de films maar het ligt integendeel daaraan ten grondslag. Dit format is een zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk. Scenarioschrijver is rechthebbende op het format van de filmserie. Uitleg van de verschillende overeenkomsten leidt niet tot de conclusie dat pp. beoogd hebben een volledige overdracht van de auteursrechten op het format te bewerkstelligen. Overdracht van de rechten op de films en de tv serie omvatten derhalve niet mede de rechten op het format.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hof Amsterdam 5 juli 2011 (Maas / Armada)}, author = {Kabel, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_AMI_2012_5.pdf}, year = {1101}, date = {2012-11-01}, journal = {AMI}, number = {5}, abstract = {Het format van de Flodder-films is niet het afgeleide van de films maar het ligt integendeel daaraan ten grondslag. Dit format is een zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk. Scenarioschrijver is rechthebbende op het format van de filmserie. Uitleg van de verschillende overeenkomsten leidt niet tot de conclusie dat pp. beoogd hebben een volledige overdracht van de auteursrechten op het format te bewerkstelligen. Overdracht van de rechten op de films en de tv serie omvatten derhalve niet mede de rechten op het format.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }