Annotatie bij HvJ EU 1 oktober 2019 (Planet 49)

Annotaties, cookies, frontpage, Persoonsgegevens

Bibtex

Article{Dommering2020f, title = {Annotatie bij HvJ EU 1 oktober 2019 (Planet 49)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2020_98.pdf}, year = {0407}, date = {2020-04-07}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {13/14}, keywords = {Annotaties, cookies, frontpage, Persoonsgegevens}, }